Praktische informatie

Sinds 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de jeugdzorg (tot 18 jaar). Ellen’s Zorg werkt o.a. samen met Jij&Ik-support en Kinderpraktijk Theone, zij hebben contracten met de omliggende gemeentes (regio West-Friesland).

Er zijn twee manieren van aanmelden. De verwijzing kan plaatsvinden via een verwijsbrief van de huisarts of via aanmelding bij het zorgloket van uw gemeente.

Verwijzing via de huisarts

Bij verwijzing via de huisarts volgt het volgende traject: Na kennismaking en intake bij het gezin thuis wordt de hulpvraag van ouders/kind vastgesteld en vullen ouders het intakeformulier in. Met elkaar wordt de intensiteit van de begeleiding afgesproken, bijvoorbeeld 1 x per week voor de duur van een jaar. De verwijsbrief wordt gestuurd naar info@jijenik-support.nl, daarnaast meldt u uw kind aan via het aanmeldformulier op jijenik-support.nl

De begeleiding kan dan van start gaan. Na 3 á 4 weken wordt er een perspectiefplan opgesteld. Daarin worden de doelen opgenomen. Als u hiervoor akkoord geeft, wordt het perspectiefplan ingediend bij de gemeente en vragen wij een zorgtoewijzing aan. Wanneer de gemeente akkoord gaat met het plan en het daarin gevraagde traject, zal de gemeente de zorgtoewijzing afgeven.

Aanmelding via het zorgloket

Bij aanmelding via het zorgloket meldt u zich aan bij de gemeente. Een consulent stelt een perspectiefplan op en zoekt samen met u naar een zorgverlener. Er volgt een intakegesprek met Ellen’s Zorg en de begeleiding kan starten.

Na elk half jaar is er een evaluatie. Tijdens deze evaluatie wordt besproken of alles naar wens verloopt of dat het traject bijvoorbeeld uitgebreid of verlengt moet worden. Dit laatste gaat in overleg met de gemeente, zij geven de beschikking af.

PGB of ZIN

De begeleiding kan verzorgd worden middels een Persoonsgebonden budget (PGB) of via zorg in natura (ZIN). Bij een PGB koopt u zelf zorg in. Bij zorg in natura bepaalt de gemeente in overleg met u, welke zorgorganisatie u kunt kiezen.

Zelf zorg inkopen met een PGB

Wilt u zelf bepalen waar, wanneer en van wie u zorgt ontvangt? Dan kunt u een PGB aanvragen. Een PGB is een bedrag waarmee u zelf zorg en ondersteuning inkoopt. U bepaalt zelf welke zorgverleners u gaan ondersteunen en wanneer zij komen. U sluit zelf contracten af met zorgverleners, maakt een planning en stuurt uw zorgverleners aan. Ook houdt u de administratie bij en regelt u zelf de betalingen.

Bij het beheren van een PGB horen verplichtingen en vaardigheden. U moet een PGB zelf kunnen beheren. Of u moet een vertegenwoordiger hebben die dit voor u kan doen.

Zorg ontvangen via zorg in natura

Bij zorg in natura maakt de gemeente, afspraken met verschillende zorgorganisaties. Hieruit kiest u wie verzorgt of ondersteunt. U maakt met de zorgaanbieder afspraken over de manier waarop u zorg en ondersteuning krijgt. De gemeente regelt de administratie.

Geen vergoeding

De begeleiding wordt door uzelf betaald wanneer er bijvoorbeeld nog geen diagnose is en er geen beschikking wordt afgegeven vanuit de jeugdzorg of WMO of als u geen diagnose wilt of geen tussenkomst van de gemeente wenst.

Wanneer de begeleiding door uzelf betaald wordt bedragen de kosten  €65,- per begeleidingsuur. Deze kosten worden maandelijks aan u gefactureerd.

Verhindering

Wanneer een afspraak niet door kan gaan of u een afspraak wilt verzetten kunt u dit telefonisch of via WhatsApp doorgeven. Wanneer dit minimaal 24 uur van te voren gebeurt is dit kosteloos. Anders wordt een no-show tarief in rekening gebracht van €50,-

Ellen’s Zorg
Telefoon / WhatsApp: 06-29313841
Email: info@ellenszorg.nl
KvK-nummer: 58757120